Decentralizacja i dekoncentracja administracji publicznej w Polsce Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 30 września 2014 19:46

Autor: Michał Grotkowski

Tytuł: Decentralizacja i dekoncentracja administracji publicznej w Polsce

 

W artykule przedstawiono problem dekoncentracji i decentralizacji władzy, które są odpowiednio procesem rozproszenia i przenoszenia kompetencji i funkcji państwa, jakiemu w ciągu ostatnich dwudziestu czterech lat podlegała administracja publiczna. Kształtowanie administracji publicznej wiąże się z wpływem doktryn politycznych. Scharakteryzowano płaszczyzny relacji pomiędzy organami administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim, zarówno pomiędzy organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej, jaki i na polu administracja rządowa - administracja samorządowa.

Słowa kluczowe: reforma administracji, decentralizacja, dekoncentracja, administracja rządowa, administracja samorządowa.

Plik do pobrania: PDF