Misja Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 24 lutego 2010 15:35

Misją Forum jest praca na rzecz tworzenia profesjonalnych koncepcji  przydatnych  z perspektywy funkcjonowania, rozwoju i modernizacji kraju. Aspirujemy do roli instytucji eksperckiej, skupiającej w swoich szeregach wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Chcemy być organizacją społecznie i politycznie użyteczną. Intencją naszego przedsięwzięcia jest włączenie się do grupy organizacji pozarządowych, które w sposób trwały, widoczny i konsekwentny zabierają głos w debacie publicznej.  Widzimy się w roli podmiotu uczestniczącego w kształtowaniu programu rozwoju kraju, prognozującego konsekwencje konkretnych kroków i decyzji politycznych, przewidującego scenariusze dla krajowej i międzynarodowej sceny politycznej. Chcemy być zapleczem intelektualnym, gwarancją skuteczności i profesjonalizmu zamierzeń politycznych. Przygotowujemy wysokiej jakości materiały, opracowania, analizy, strategie, które wykorzystywane są do realizacji zadań państwowych. Eksperci-członkowie Forum są przygotowani do występowania w roli komentatorów politycznych. Forum ma także pełnić rolę przestrzeni wolnej wypowiedzi, wymiany myśli i dyskusji na tematy szczególnie istotne dla interesów kraju. Forum ma inspirować, intelektualnie pobudzać, ma dawać odpowiedzi na nurtujące pytania. Forum to impuls, inicjatywa, rozsądek i skuteczność.

 

Do katalogu podstawowych zadań i celów naszej organizacji należy zaliczyć m.in.:

 • inicjowanie dialogu społecznego, debaty na tematy newralgiczne,
 • komentowanie bieżących wydarzeń społeczno ? politycznych,
 • publikowanie własnych prac naukowych, artykułów i opracowań,
 • przygotowywanie analiz, strategii, dokumentów na potrzeby klientów,
 • inicjowanie akcji, przedsięwzięć, happeningów w obronie lub na rzecz wyznawanych i popieranych przez Forum wartości,
 • inicjowanie, przystępowanie i uczestnictwo w projektach wpisujących się w charakter działalności Forum,
 • organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń tematycznych,
 • prowadzenie debat, paneli dyskusyjnych,
 • tłumaczenie ważnych tekstów, artykułów, książek,
 • przystępowanie do szerszych inicjatyw, zrzeszeń, federacji organizacji pozarządowych,
 • współpraca z mediami w szczególności na poziomie komentarzy do bieżących wydarzeń społeczno-politycznych,
 • prezentowanie stanowisk,
 • współpraca na poziomie krajowym oraz międzynarodowym z innymi organizacjami typu think-tank,
 • współpraca na poziomie krajowym oraz międzynarodowym z uczelniami, ośrodkami akademickimi i placówkami naukowymi,
 • występowanie w obronie osób fizycznych i prawnych,
 • podnoszenie jakości merytorycznej serwisu internetowego.