Eksperci Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 kwietnia 2010 09:45

Magda Romanowicz

Magdalena Romanowicz

Dziennikarka z zamiłowania. PRowiec przez zrządzenie losu. Szczególnie zapatrzona w kolor i słowa. Pisanie to jej pasja, dlatego przez dłuższy czas była copywriterem. Jako freelanser współpracowała z najlepszymi agencjami reklamowymi i marketingowymi. Na stałe związana z interaktywnym portalem dóbr luksusowych www.top10tastes.com, gdzie pisze o designie, sztuce, modzie, świecie współczesnym, czyli odtwarza to, co ceni najbardziej. Jako PRowiec działa w agencji public relations Hill & Knowlton Poland. Współorganizując kampanie społeczne, m. in. Kampanię na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa "Kiedy 1+1=3", ogólnopolską akcję "IV Tydzień Retina AMD", Konkurs "Zdrowa Gmina", ogólnopolską kampanię społeczną "Mam SM" znalazła swój sposób na pomaganie ludziom. Prywatnie zwolenniczka roweru, literatury iberoamerykańskiej i jogi.

 

Wykształcenie:
Instytut Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski
Specjalizacja ? Marketing Medialny i Public Relations


 

Adam Rogala-Lewicki

adw. dr Adam Rogala-Lewicki (ur. 07.07.1982 r.) politolog, prawnik, urzędnik państwowy, ukończył Nauki Polityczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prawo na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, adwokat, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce w Instytucie Nauk Politycznych UW, studiował na Uniwersytecie Paris X Nanterre, kończył studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej, studia managerskie w International Management Institute w New Delhi, stypendysta Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na Uniwersytecie w Oslo oraz w Liechtenstein Institut, adiunkt w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej, główny specjalista w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, koordynował prace związane z utrzymaniem systemu ePUAP, współpracował m.in. z Biurem Porad Obywatelskich oraz Ambasadą Polską w Oslo. Zakładał Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna oraz fundacje Poland-India Business House. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Posługuje się językiem angielskim i francuskim. Prywatnie amator wina, pięknych widoków, tenisa ziemnego i stołowego.


 

Arkadiusz Sekściński

dr Arkadiusz Sekściński (ur. 1983), absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2007, dyplom z wyróżnieniem), studiował na Narodowym Uniwersytecie Kapodystriańskim w Atenach (2006). Doktor nauk o polityce w Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych (2008). W dydaktyce zajmuje się socjologią ogólną., naukowo oraz zawodowo problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego oraz lobbingu w Polsce i Unii Europejskiej.

 


 

Bianka Siwińska

dr Bianka Siwińska

Redaktor naczelna miesięcznika edukacyjnego ?Perspektywy? (od 2005), inicjatorka ogólnopolskiej kampanii promocji studiów inżynierskich wśród kobiet ?Dziewczyny na politechniki!? (od 2007) oraz koordynatorka programu promocji szkolnictwa wyższego za granicą ?Study in Poland? (od 2009). Prowadzi badania nad procesem budowania i promowania jakości akademickiej w szkolnictwie wyższym. W latach 2004-2006 przebywała w Niemczech na stypendiach fundacji EVZ, EJF oraz Friedrich Ebert Stiftung na Humboldt Universität oraz na Freie Universität. Od stycznia do czerwca 2008 r. wizyta studyjna na Columbia University w Nowym Jorku. Od czerwca do grudnia 2009 jako stypendystka Norweskiego Funduszu Stypendialnego w NIFU-STEP w Oslo prowadziła badania porównawcze w zakresie jakości szkolnictwa wyższego. Uczestniczyła w licznych seminariach i sympozjach na temat szkolnictwa wyższego m in. w Chinach, Indiach, Indonezji, Szwajcarii, USA, Kanadzie, Turcji, Japonii i Wietnamie.

Publikacje:

?Education goes global. Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego.? (Warszawa 2007) pierwsza w Polsce książka na ten temat.

?Poland: Problem of Internationalization? International Higher Education (Boston 2009)

Liczne artykuły na tematy związane ze szkolnictwem wyższym w miesięczniku ?Perspektywy? i ?Forum Akademickim?.

Wykształcenie:

Doktor nauk o polityce w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Magister (polonistyka i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim)


Maciej Jakub Klimowicz

Maciej Jakub Klimowicz

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Urzędnik państwowy, zawodowo zajmuje się wdrażaniem funduszy strukturalnych i ewaluacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Autor i współautor artykułów, opracowań oraz projektów z pogranicza ekonomii, rozwoju przedsiębiorczości, edukacji i marketingu. Uczestnik licznych szkoleń, staży, warsztatów oraz wizyt studyjnych - zarówno w kraju, jak i za granicą. Doświadczony wolontariusz i współpracownik organizacji pozarządowych. Nieliczne wolne chwile poświęca literaturze, filmowi, a także filozofii i przyrodzie.

 


Maciej Indan-Pykno

adw. Maciej Indan-Pykno

Ur. 28 marca 1985 r., prawnik, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorant w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych WPiA UMK, adwokat, studiował w ramach programu Socrates Erasmus w Finlandii na Uniwersytecie w Joensuu, stypendysta Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na Uniwersytecie w Bergen. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół prawa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem polityki regionalnej (realizowanej zwłaszcza w państwach skandynawskich), a także wokół amerykańskiej myśli polityczno-prawnej XIX i XX wieku. Prywatnie podróżnik (miłośnik Skandynawii), starający się czerpać z życia to co najlepsze.


Artur Gomułka

Artur Gomułka

Absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim (Wydział Prawa i Administracji) i Politechnice Rzeszowskiej (Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Były oficer wojsk desantowych ?szturmowych, obecnie zawodowo związany z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zajmuje się problematyką planowania systemów IT dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. Poza tym główne obszary zainteresowań to: historia Polski, siły zbrojne w systemie politycznym państwa, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne.


Andrzej Szyszko

dr Andrzej Szyszko

urodził się 28 listopada 1972 r. w Warszawie. Ukończył studia informatyczne na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, studia ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej oraz studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2004 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich z prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów pracował w centralach dwóch banków na stanowiskach ekspertów/kierowników wydziałów. W 2002 r. rozpoczął pracę jako główny specjalista w Komitecie Badań Naukowych, następnie pracował przez 6 lat w Komendzie Głównej Policji a obecnie od 2 lat w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji jako radca ministra w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz jakości danych ewidencji państwowych. Wśród innych pełnionych funkcji wymienić można takie jak: mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Zespołu ds. Administracji Publicznej w zakresie wprowadzenia waluty Euro w Rzeczypospolitej Polskiej a także Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. Ochrony Cyberprzestrzeni RP. Andrzej Szyszko jest autorem opracowań, publikacji i wykładów z dziedziny ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, informatyzacji oraz informatyki prawniczej a także jakości danych. Naukowo zajmuje się przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, rolą systemów informacji prawnej, informatyzacją administracji publicznej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej. Prywatnie interesuje się historią stosunków politycznych, muzyką (od muzyki średniowiecznej do punk rocka) oraz historią starożytnego Egiptu i Grecji.


Michał Grotkowski

dr Michał Grotkowski

(ur. 1983) politolog, ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce w Zakładzie Nauki o Państwie i Administracji Publicznej WDINP UW. Zajmuje się problematyką administracji publicznej, wpływu doktryn politycznych na decydowanie na poziomie ogólnopaństwowym jak i lokalnym oraz partycypacją społeczną. W kampaniach samorządowych w 2006 oraz 2010 r. społecznie doradzał komitetom lokalnym. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Prywatnie interesuje się historią Francji przełomu XVIII i XIX wieku, a wolne chwile poświęca rodzinie oraz uprawianiu sportów ogólnorozwojowych.