niedziela, 23 stycznia 2022
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Misja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 24 lutego 2010 15:35

Misj Forum jest praca na rzecz tworzenia profesjonalnych koncepcji przydatnych z perspektywy funkcjonowania, rozwoju i modernizacji kraju. Aspirujemy do roli instytucji eksperckiej, skupiajcej w swoich szeregach wybitnych specjalistw w swoich dziedzinach. Chcemy by organizacj spoecznie i politycznie uyteczn. Intencj naszego przedsiwzicia jest wczenie si do grupy organizacji pozarzdowych, ktre w sposb trway, widoczny i konsekwentny zabieraj gos w debacie publicznej. Widzimy si w roli podmiotu uczestniczcego w ksztatowaniu programu rozwoju kraju, prognozujcego konsekwencje konkretnych krokw i decyzji politycznych, przewidujcego scenariusze dla krajowej i midzynarodowej sceny politycznej. Chcemy by zapleczem intelektualnym, gwarancj skutecznoci i profesjonalizmu zamierze politycznych. Przygotowujemy wysokiej jakoci materiay, opracowania, analizy, strategie, ktre wykorzystywane s do realizacji zada pastwowych. Eksperci-czonkowie Forum s przygotowani do wystpowania w roli komentatorw politycznych. Forum ma take peni rol przestrzeni wolnej wypowiedzi, wymiany myli i dyskusji na tematy szczeglnie istotne dla interesw kraju. Forum ma inspirowa, intelektualnie pobudza, ma dawa odpowiedzi na nurtujce pytania. Forum to impuls, inicjatywa, rozsdek i skuteczno.

Do katalogu podstawowych zada i celw naszej organizacji naley zaliczy m.in.:

 • inicjowanie dialogu spoecznego, debaty na tematy newralgiczne,
 • komentowanie biecych wydarze spoeczno ? politycznych,
 • publikowanie wasnych prac naukowych, artykuw i opracowa,
 • przygotowywanie analiz, strategii, dokumentw na potrzeby klientw,
 • inicjowanie akcji, przedsiwzi, happeningw w obronie lub na rzecz wyznawanych i popieranych przez Forum wartoci,
 • inicjowanie, przystpowanie i uczestnictwo w projektach wpisujcych si w charakter dziaalnoci Forum,
 • organizowanie konferencji, sympozjw, warsztatw, szkole tematycznych,
 • prowadzenie debat, paneli dyskusyjnych,
 • tumaczenie wanych tekstw, artykuw, ksiek,
 • przystpowanie do szerszych inicjatyw, zrzesze, federacji organizacji pozarzdowych,
 • wsppraca z mediami w szczeglnoci na poziomie komentarzy do biecych wydarze spoeczno-politycznych,
 • prezentowanie stanowisk,
 • wsppraca na poziomie krajowym oraz midzynarodowym z innymi organizacjami typu think-tank,
 • wsppraca na poziomie krajowym oraz midzynarodowym z uczelniami, orodkami akademickimi i placwkami naukowymi,
 • wystpowanie w obronie osb fizycznych i prawnych,
 • podnoszenie jakoci merytorycznej serwisu internetowego.

 

Copyright © FSAP 2010