Tuesday, 17 May 2022
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Reading Room PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 14 April 2010 10:34

Polska 2030 - raport (źródło: ZDS PRM) PDF

Kapitał intelektualny Polski - raport (źródło: ZDS PRM) PDF

Program "Solidarność pokoleń 50+" (źródło: ZDS PRM) PDF

Ograniczenie i utrata suwerenności a dobrowolne ograniczenia wykonywania władzy suwerennej przez państwo (źródło: ZDS PRM) PDF

Strategie Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2007 r. (źródło MSZ) PDF

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 (źródło MSZ) PDF

Narodowy Plan przybudowy dróg lokalnych (źródło MSWiA) [html]

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego (źródło MSWiA) [html]

Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2008 (źródło MSWiA) [html]

Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granica 2009 (źródło MSZ) PDF

Raport o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce (źródło Centrum badań i Rzowoju Kształcenia) PDF

Raport o stanie sektora małych i średnich przesiębiorstw w Polsce 2007-2008 (źródło Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2009) PDF

Myślą i rządzą - Raport o think tankach (źródło Polityka) [html]

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych - raport końcowy (ECORYS) PDF

Raport z Badania Przejrzystości Administracji Rządowej 2009 (źródło Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP we współpracy z Akademią Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacją dr Bogusława Federa) PDF

Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2009 (źródło MSWiA) PDF

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości gospodarowania i nadzoru nad wybranymi  zabytkami nieruchomymi w latach 2004 - 2008 (źródło NIK) PDF

Informacja o wynikach kontroli ochrona przeciwpowodziowa w województwie małopolskim i świętokrzyskim (źródło NIK) PDF

Raport zbiorczy o wynikach kontroli NIK w zakresie wykorzystania środków z budżetu Wspólnot Europejskich w ramach polityki spójności w Polsce (źródło NIK) PDF

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania i rozszerzania obszaru działania specjalnych stref ekonomicznych w latach 2006-2008 (źródło NIK) PDF

Informacja o wynikach kontroli realizacji wybranych zadań ?Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych? w latach 2006-2008 (I półrocze) (źródło NIK) PDF

 

Copyright © FSAP 2010