niedziela, 23 stycznia 2022
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Eksperci PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 kwietnia 2010 09:45

Magda Romanowicz

Magdalena Romanowicz

Dziennikarka z zamiowania. PRowiec przez zrzdzenie losu. Szczeglnie zapatrzona w kolor i sowa. Pisanie to jej pasja, dlatego przez duszy czas bya copywriterem. Jako freelanser wsppracowaa z najlepszymi agencjami reklamowymi i marketingowymi. Na stae zwizana z interaktywnym portalem dbr luksusowych www.top10tastes.com, gdzie pisze o designie, sztuce, modzie, wiecie wspczesnym, czyli odtwarza to, co ceni najbardziej. Jako PRowiec dziaa w agencji public relations Hill & Knowlton Poland. Wsporganizujc kampanie spoeczne, m. in. Kampani na Rzecz wiadomego Rodzicielstwa "Kiedy 1+1=3", oglnopolsk akcj "IV Tydzie Retina AMD", Konkurs "Zdrowa Gmina", oglnopolsk kampani spoeczn "Mam SM" znalaza swj sposb na pomaganie ludziom. Prywatnie zwolenniczka roweru, literatury iberoamerykaskiej i jogi.

Wyksztacenie:
Instytut Dziennikarstwa,Uniwersytet Warszawski
Specjalizacja ? Marketing Medialny i Public Relations


Adam Rogala-Lewicki

adw. dr Adam Rogala-Lewicki (ur. 07.07.1982 r.) politolog, prawnik, urzdnik pastwowy, ukoczy Nauki Polityczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prawo na Uniwersytecie im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego, adwokat, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce w Instytucie Nauk Politycznych UW, studiowa na Uniwersytecie Paris X Nanterre, koczy studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej, studia managerskie w International Management Institute w New Delhi, stypendysta Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na Uniwersytecie w Oslo oraz w Liechtenstein Institut, adiunkt w Wyszej Szkole Gospodarki Krajowej, gwny specjalista w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji, koordynowa prace zwizane z utrzymaniem systemu ePUAP, wsppracowa m.in. z Biurem Porad Obywatelskich oraz Ambasad Polsk w Oslo. Zakada Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna oraz fundacje Poland-India Business House. Czonek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Posuguje si jzykiem angielskim i francuskim. Prywatnie amator wina, piknych widokw, tenisa ziemnego i stoowego.


Arkadiusz Sekciski

dr Arkadiusz Sekciski (ur. 1983), absolwent Wydziau Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2007, dyplom z wyrnieniem), studiowa na Narodowym Uniwersytecie Kapodystriaskim w Atenach (2006). Doktor nauk o polityce w Zakadzie Socjologii i Psychologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych (2008). W dydaktyce zajmuje si socjologi ogln., naukowo oraz zawodowo problematyk bezpieczestwa wewntrznego oraz lobbingu w Polsce i Unii Europejskiej.


Bianka Siwiska

dr Bianka Siwiska

Redaktor naczelna miesicznika edukacyjnego ?Perspektywy? (od 2005), inicjatorka oglnopolskiej kampanii promocji studiw inynierskich wrd kobiet ?Dziewczyny na politechniki!? (od 2007) oraz koordynatorka programu promocji szkolnictwa wyszego za granic ?Study in Poland? (od 2009). Prowadzi badania nad procesem budowania i promowania jakoci akademickiej w szkolnictwie wyszym.W latach 2004-2006 przebywaa w Niemczech na stypendiach fundacji EVZ, EJF oraz Friedrich Ebert Stiftung na Humboldt Universitt oraz na Freie Universitt.Od stycznia do czerwca 2008 r. wizyta studyjna na Columbia University w Nowym Jorku.Od czerwca do grudnia 2009 jako stypendystka Norweskiego Funduszu Stypendialnego w NIFU-STEP w Oslo prowadzia badania porwnawcze w zakresie jakoci szkolnictwa wyszego.Uczestniczya w licznych seminariach i sympozjach na temat szkolnictwa wyszego m in. w Chinach, Indiach, Indonezji, Szwajcarii, USA, Kanadzie, Turcji, Japonii i Wietnamie.

Publikacje:

?Education goes global. Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyszego.? (Warszawa 2007) pierwsza w Polsce ksika na ten temat.

?Poland: Problem of Internationalization? International Higher Education (Boston 2009)

Liczne artykuy na tematy zwizane ze szkolnictwem wyszym w miesiczniku ?Perspektywy? i ?Forum Akademickim?.

Wyksztacenie:

Doktor nauk o polityce w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Magister (polonistyka i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim)


Maciej Jakub Klimowicz

Maciej Jakub Klimowicz

Absolwent Wydziau Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajowej Szkoy Administracji Publicznej. Urzdnik pastwowy, zawodowo zajmuje si wdraaniem funduszy strukturalnych i ewaluacj projektw wspfinansowanych ze rodkw europejskich. Autor i wspautor artykuw, opracowa oraz projektw z pogranicza ekonomii, rozwoju przedsibiorczoci, edukacji i marketingu. Uczestnik licznych szkole, stay, warsztatw oraz wizyt studyjnych - zarwno w kraju, jak i za granic. Dowiadczony wolontariusz i wsppracownik organizacji pozarzdowych. Nieliczne wolne chwile powica literaturze, filmowi, a take filozofii i przyrodzie.


Maciej Indan-Pykno

adw. Maciej Indan-Pykno

Ur. 28 marca 1985 r., prawnik, ukoczy studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu, doktorant w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych WPiA UMK, adwokat, studiowa w ramach programu Socrates Erasmus w Finlandii na Uniwersytecie w Joensuu, stypendysta Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na Uniwersytecie w Bergen. Jego zainteresowania naukowe oscyluj wok prawa europejskiego ze szczeglnym uwzgldnieniem polityki regionalnej (realizowanej zwaszcza w pastwach skandynawskich), a take wok amerykaskiej myli polityczno-prawnej XIX i XX wieku. Prywatnie podrnik (mionik Skandynawii), starajcy si czerpa z ycia to co najlepsze.


Artur Gomuka

Artur Gomuka

Absolwent Wydziau Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydziau Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukoczy studia podyplomowe na Uniwersytecie lskim (Wydzia Prawa i Administracji) i Politechnice Rzeszowskiej (Wydzia Budowy Maszyn i Lotnictwa. Byy oficer wojsk desantowych ?szturmowych, obecnie zawodowo zwizany z Ministerstwem Spraw Wewntrznych i Administracji. Zajmuje si problematyk planowania systemw IT dla sub bezpieczestwa publicznego i ratownictwa. Poza tym gwne obszary zainteresowa to: historia Polski, siy zbrojne w systemie politycznym pastwa, zarzdzanie kryzysowe i bezpieczestwo wewntrzne.


Andrzej Szyszko

dr Andrzej Szyszko

urodzi si 28 listopada 1972 r. w Warszawie. Ukoczy studia informatyczne na Wydziale Inynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, studia ekonomiczne w Szkole Gwnej Handlowej oraz studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2004 r. uzyska stopie doktora nauk ekonomicznych. Obecnie jest w trakcie studiw doktoranckich z prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukoczeniu studiw pracowa w centralach dwch bankw na stanowiskach ekspertw/kierownikw wydziaw. W 2002 r. rozpocz prac jako gwny specjalista w Komitecie Bada Naukowych, nastpnie pracowa przez 6 lat w Komendzie Gwnej Policji a obecnie od 2 lat w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji jako radca ministra w zakresie bezpieczestwa teleinformatycznego oraz jakoci danych ewidencji pastwowych. Wrd innych penionych funkcji wymieni mona takie jak: mediator w Sdzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Zespou ds. Administracji Publicznej w zakresie wprowadzenia waluty Euro w Rzeczypospolitej Polskiej a take Penomocnik Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji ds. Ochrony Cyberprzestrzeni RP. Andrzej Szyszko jest autorem opracowa, publikacji i wykadw z dziedziny ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, informatyzacji oraz informatyki prawniczej a take jakoci danych. Naukowo zajmuje si przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczestwem informacji, rol systemw informacji prawnej, informatyzacj administracji publicznej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porzdkowaniu informacji prawnej. Prywatnie interesuje si histori stosunkw politycznych, muzyk (od muzyki redniowiecznej do punk rocka) oraz histori staroytnego Egiptu i Grecji.


Micha Grotkowski

dr Micha Grotkowski

(ur. 1983) politolog, ukoczy Wydzia Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyrnieniem), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce w Zakadzie Nauki o Pastwie i Administracji Publicznej WDINP UW. Zajmuje si problematyk administracji publicznej, wpywu doktryn politycznych na decydowanie na poziomie oglnopastwowym jak i lokalnym oraz partycypacj spoeczn. W kampaniach samorzdowych w 2006 oraz 2010 r. spoecznie doradza komitetom lokalnym. Posuguje si jzykiem angielskim i niemieckim. Prywatnie interesuje si histori Francji przeomu XVIII i XIX wieku, a wolne chwile powica rodzinie oraz uprawianiu sportw oglnorozwojowych.

 

Copyright © FSAP 2010