środa, 23 czerwca 2021
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Publikacje
Decentralizacja i dekoncentracja administracji publicznej w Polsce PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 30 września 2014 19:46

Autor: Micha Grotkowski

Tytu: Decentralizacja i dekoncentracja administracji publicznej w Polsce

W artykule przedstawiono problem dekoncentracji i decentralizacji wadzy, ktre s odpowiednio procesem rozproszenia i przenoszenia kompetencji i funkcji pastwa, jakiemu w cigu ostatnich dwudziestu czterech lat podlegaa administracja publiczna. Ksztatowanie administracji publicznej wie si z wpywem doktryn politycznych. Scharakteryzowano paszczyzny relacji pomidzy organami administracji publicznej na szczeblu wojewdzkim, zarwno pomidzy organami administracji rzdowej, organami administracji samorzdowej, jaki i na polu administracja rzdowa - administracja samorzdowa.

Sowa kluczowe: reforma administracji, decentralizacja, dekoncentracja, administracja rzdowa, administracja samorzdowa.

Plik do pobrania: PDF

 
Decision Support Systems w decydowaniu politycznym PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam Rogala-Lewicki   
poniedziałek, 11 czerwca 2012 10:49

Autor: Adam Rogala-Lewicki

Tytu: Decision Support Systems w decydowaniu politycznym

Za ojca chrzestnego Decision Support Systems uznaj si Michaela S. Scotta Mortona, ktry w 1971 roku opublikowa prac: "Management Decision Systems: Computer-Based Support for Decision Making", przedstawiajc komputerowe modele analityczne pomagajce w podejmowaniu decyzji. Systemy wspomagania decyzji funkcjonuj na bazie odpowiedniej selekcji, doboru informacji i wiedzy. Chodzi o minimalizowanie ryzyka zwizanego z decydowaniem. Stworzone pniej i stale ulepszane DSS byy implementowane w rnych gaziach przemysu. Najczciej pomagaj menederom w sektorze korporacyjno-biznesowym. Systemy s sprofilowanie pod okrelon struktur, w ktrej maj dziaa. Najnowsze DSS, tzw. IDSS nosz miano inteligentnych systemw wykorzystujcych technologi sztucznej inteligencji. Wymiar stosowania tych narzdzi jest tym wikszy, im wiksz funkcjonalno s w stanie zapewni. Niestety nie maj szerszego zastosowania w sektorze publicznym. Perspektywa wykorzystywania ich na potrzeby zada realizowanych przez pastwo winna by wystarczajcym powodem do ich wdraania.

Sowa kluczowe: System, informacja, ryzyko, sztuczna inteligencja, profilowanie, efektywno, decyzyjno, rzdzenie.

Plik do pobrania: PDF

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej Indan-Pykno   
środa, 21 marca 2012 11:32

Autor: Maciej Indan-Pykno

Tytu: Wsppraca Krlestwa Norwegii z EOG w zakresie polityki regionalnej

W artykule przedstawiono ustrj polityczny i administracyjny Krlestwa Norwegii. Nastpnie duo uwagi powicono historii relacji Norwegii z Uni Europejsk. Mowa tu midzy innymi o dwch kluczowych w tej materii referendach. Analizie poddano rwnie rozwj polityki regionalnej w Krlestwie Norwegii na przestrzeni lat.

Sowa kluczowe: Norweska polityka regionalna, Norweski Ruch dla Europy, Biaa Ksiga, proces luksemburski, SIVA, Fundusz Rozwoju Regionalnego

Plik do pobrania: PDF

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciek   
poniedziałek, 16 stycznia 2012 08:49

Autor: Maciej Indan - Pykno

Tytu: Wspczesna norweska polityka regionalna

W artykule podjto prb scharakteryzowania wspczesnej norweskiej polityki regionalnej. Punktem wyjcia dla przeprowadzonej analizy staa si najnowsza reforma teje polityki przeprowadzona w ramach dwch aktw prawnych Biaej Ksigi z 2005r. i 2006r. Autor skupi swoj uwag na ukazaniu priorytetw wspczesnej norweskiej polityki regionalnej oraz struktury w ramach, ktrej ona funkcjonuje. Par sw powiecono rwnie norweskiej polityce innowacyjnej, ktra i w Krlestwie Norwegii, i w caej Unii Europejskiej zacza odgrywa pierwszoplanow rol. Przeprowadzone badania nie mogy pomin rwnie zagadnienia wpywu procesu integracji europejskiej na realizacj polityki regionalnej w Norwegii.

Sowa kluczowe: Norweska polityka regionalna, polityka innowacyjna, biaa ksiga, programy regionalne, proces integracji europejskiej, northern periphery Policy

Plik do pobrania: PDF

 
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 03 października 2011 14:43

Autor: Paulina Lis

Tytu: Norweska Polityka Architektoniczna - polityka promocji innowacyjnego i zrwnowaonego projektowania w oparciu o tradycyjne norweskie budownictwo drewniane

Celem artykuu jest przyblienie charakterystyki norweskiej polityki architektonicznej ?Architecture.now. Norwegian Architectural Policy? z 2009 roku, oraz przyjrzenie si wybranym zagadnieniom tej polityki, t.j. promocji innowacyjnego i zrwnowaonego projektowania we wspczesnej architekturze drewnianej Norwegii. W zakoczeniu ocena i porwnanie z projektem ?Polskiej Polityki Architektonicznej? (PPA) z 2008 roku, porwnanie dziaania i roli rzdu w obu krajach.

Sowa kluczowe: architektura, polityka architektoniczna, promocja innowacyjnoci, zrwnowaony rozwj, badania i rozwj, wspczesna norweska architektura drewniana, ?Norweskie Drewno?.

Plik do pobrania: PDF

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4

Copyright © FSAP 2010