Wednesday, 23 June 2021
Polish (Poland)English (United Kingdom)
PDF Print E-mail
Sunday, 30 May 2010 13:03
There are no translations available.

Nasze życie toczy się coraz bardziej online. Globalna wioska staje się faktem. Powszechnie posiadane telefony komórkowe wyposażone w aparaty fotograficzne w powiązaniu z możliwością błyskawicznego zamieszczenia zdjęć w Internecie powodują, że praktycznie każde zdarzenie może w ciągu kilku minut trafić do globalnej wiadomości poprzez jego zapisanie w kronice naszej cywilizacji, jaką stał się Internet.

Te techniczne możliwości niosą ze sobą sporo korzyści, ponieważ błyskawicznie możemy zobaczyć zdjęcia i filmy pokazujące zdarzenia z drugiego końca Świata. Niestety jest również negatywny aspekt tego postępu technicznego. Uczestnictwo w portalach społecznościowych, a przy okazji naukowe zajmowanie się nimi, pokazuje, że część ich użytkowników lubi dzielić się z pozostałymi, zdjęciami swoich znajomych lub przypadkowych osób. Przy czym, najczęściej są to ujęcia, które zostały im zrobione w dwuznacznych sytuacjach. Często osoba prezentowana na zdjęciu zostanie pod nim podpisana imieniem i nazwiskiem, co w połączeniu ze źle skonfigurowanymi ustawieniami konta wstawiającego zdjęcie, prowadzi nie tylko do udostępnienia zdjęcia wszystkim użytkownikom danego portalu, ale także może pozwolić na zindeksowanie zdjęć przez wyszukiwarki internetowe. Wówczas dwuznaczne zdjęcie, które wolelibyśmy zachować dla siebie, no może ewentualnie zobaczyć ze znajomymi, stanie się powszechnie dostępne. Wtedy wystarczy jedynie wpisać nasze imię i nazwisko w wyszukiwarce fotografii, by dotrzeć do danego zdjęcia.

W takiej sytuacji pojawia się pytanie, co zrobić? Zwłaszcza, gdy znajdziemy już nasze zdjęcie w Internecie mimo, a na nasze ?tego zdjęcia miałeś nie zamieszczać w Internecie? usłyszymy ?no ale zamieściłem, bo jest śmieszne i zobacz ile ma już wyświetleń?. Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że każdy z nas ma swój wizerunek. Intuicyjnie czuje się co to jest, jednakże bycie prawnikiem nie pozwala mi nie zdefiniować tego pojęcia. Można najprościej powiedzieć, że wizerunkiem człowieka jest zespół jego fizycznych cech, który został przedstawiony w dowolnej formie w sposób umożliwiający identyfikację danej osoby. Tak rozumiany wizerunek jest dobrem osobistym człowieka, a rozpowszechnianie wizerunku, czyli jego publiczne udostępnienie (np. zamieszczenie w Internecie), wymaga zgody osoby na nim przedstawionej. Należy zatem pamiętać, że zamieszczenie w Internecie zdjęcia, na którym znajduje się nasz wizerunek wymaga naszej zgody. W przeciwnym razie takie działanie jest bezprawne i narusza nasze prawnie chronione dobro osobiste.

Skoro już wiemy, że takie działanie narusza nasze prawa, to pojawia się pytanie, jak skutecznie doprowadzić do usunięcia naszego zdjęcia z Internetu? Działania powinny zostać podjęte dwutorowo. Po pierwsze należy podjąć próbę kontaktu z osobą, która zamieściła nasze zdjęcie, a po drugie trzeba jednocześnie skontaktować się z właścicielem portalu społecznościowego lub innej strony WWW, która daje użytkownikom możliwość zamieszczania zdjęć. Do właściciela portalu kierujemy pismo z żądaniem usunięcia danego zdjęcia. W wezwaniu należy wskazać dokładny adres strony WWW, na której zamieszczono zdjęcie z naszym wizerunkiem. Jest to bardzo ważny element wezwania, ponieważ zgodnie z przepisem art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) m.in. właściciel portalu społecznościowego nie ma obowiązku samodzielnego sprawdzania danych zamieszczanych w portalu pod kątem ich bezprawności, ani obowiązku szukania zdjęcia z naszym wizerunkiem (co często mogłoby być bez bliższych informacji niemożliwe). Wezwanie powinno również zawierać dowody na to, że ten wizerunek jest właśnie naszym wizerunkiem (przykładowo link do naszego profilu w portalu, gdzie będą nasze zdjęcia albo wyraźne kolorowe ksero naszego dowodu osobistego). Ostatnim elementem wezwania powinno stać się wyznaczenie terminu (np. 7 dni) na usunięcie zdjęcia przedstawiającego nasz wizerunek. Takie dwutorowe działanie ma tą zaletę, że jeżeli osoba zamieszczająca samodzielnie nasze zdjęcie nie usunie go to powinien zdobić to sam właściciel portalu społecznościowego.

Istotne jest także, że zgodnie z przepisami art. 14 powołanej ustawy usługodawcy Internetowi świadczący tego typu usługi, co właściciele portali społecznościowych, nie odpowiadają za zamieszczane przez internautów dane jeżeli:

  • nie wiedzą o bezprawnym charakterze tych danych, czyli w naszym przypadku nie wiedzą, że zamieszczający zdjęcie nie miał naszej zgody na rozpowszechnianie naszego wizerunku,

  • a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych niezwłocznie uniemożliwią dostęp do tych danych (czyli usuną nasze zdjęcie).

Jeżeli zatem właściciel portalu pomimo otrzymania od nas wezwania z podaniem dokładnego adresu strony WWW zawierającej zdjęcie i dowodami, że na danym zdjęciu faktycznie jest nasz wizerunek nie usunie tego zdjęcia z portalu, to będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie naszego wizerunku. W takiej sytuacji możemy przeciwko niemu skierować pozew do sądu związany z naruszeniem naszego wizerunku i dochodzić na drodze sądowej nakazania usunięcia danego zdjęcia z portalu, a także żądać zadośćuczynienia.

Trzeba jednocześnie wskazać, że jeżeli pod naszym zdjęciem znajdzie się również nasze imię i nazwisko lub inne dane pozwalające nas zidentyfikować to wówczas w grę wchodzi także ochrona naszych danych osobowych. Danymi osobowymi są bowiem wszystkie informacje, które nawet pośrednio i bez nadmiernych nakładów finansowo- organizacyjnych pozwalają nas zidentyfikować. Dlatego w przypadku braku reakcji ze strony właściciela portalu na nasze wezwanie warto jest napisać skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Trzeba w niej wskazać, że zamieszczenie zdjęcia z naszym wizerunkiem oraz podaniem naszego imienia i nazwiska lub innych informacji umożliwiających naszą identyfikację, stanowi przetwarzanie danych osobowych bez naszej zgody. Sądy administracyjne na tle sprawy pewnego polskiego portalu społecznościowego przyjęły, że zamieszczenie zdjęcia wraz z podaniem klasy i szkoły do której uczęszczała przedstawiona na zdjęciu osoba stanowią dane osobowe, gdyż pozwalają na zidentyfikowanie tej osoby. W konsekwencji zamieszczenie zdjęcia wraz z tymi danymi bez zgody osoby przedstawionej na zdjęciu stanowi bezprawne przetwarzanie danych osobowych. Takie stanowisko sądów otwiera dodatkowe możliwości ochrony w przypadku zamieszczenia w Internecie zdjęcia, które nie powinno się w nim, naszym zdaniem pojawić.

Pamiętajmy, że zamieszczenie naszego zdjęcia w Internecie, mimo że powtarzaliśmy ?nie zamieszczaj tego zdjęcia Internecie?, nie stanowi sytuacji bez wyjścia. Jeżeli nie chcemy by zdjęcie z naszym wizerunkiem pozostało w portalu społecznościowym warto jest podjąć powyższe działania.

 

Copyright © FSAP 2010